CATEGORIES U6 - U7 - U8 - U9 :
le mercredi de 14h00 à 15h30
 

CATEGORIES U10 - U11 :
le lundi et le jeudi de 17h30 à 19h00
 

CATEGORIE U12-U13 :
le lundi et le mercredi de 17h30 à 19h30
 

CATEGORIE U14-U15 :
le mercredi et le vendredi de 17h30 à 19h30
 

CATEGORIE U16-U17 :
le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h30
 

CATEGORIE U18-U19 :
le mardi de 19h00 à 21h00
le jeudi de 19h30 à 20h30
 

CATEGORIE U20 :
le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h30